Som medlem kan du benytte Motionsklubbens faciliteter hele døgnet (24/7).

Lokalerne findes i kælderen af den gl. røde fløj på Ringsted Sygehus.
Her er også omklædnings- & baderum:
Omklædningsrum 2 er for mænd, alle andre er for kvinder.

Hvis du vil bruge Motionsklubbens faciliter udenfor sygehuset normale åbningstid (06-18):
 - Benyt indgang 30 (Bøllingsvej) eller indgang 48B (fra Nørregade)
 - Som medlem giver din brik/personalekort adgang til yderdøren.

Kort Ringsted Sygehus